βιβλίον

βιβλίον or [full] βυβλίον, τό,
A strip of βύβλος, Thphr.HP4.8.4: hence, paper, document, Hdt.1.123, 3.128, Ar.Av.974, etc.;

τὸ β. τοῦ ψηφίσματος IG22.1.61

; β. ἀποστασίου notice of divorce, Ev.Matt.19.7.
2 = βιβλίδιον, petition to the Government, = Lat. libellus, BGU422 (ii A. D.), POxy.86.16 (iv A. D.), etc.
3 = δέλτος, tablet, LXX To.7.14.
II book, Eup.304, Theognet.1.8, Pl.Ap.26d, etc.;

μέγα β. ἴσον τῷ μεγάλῳ κακῷ Call.Fr.359

.
2 book as the division of a work,

ἐν τῷ πρώτῳ β. Dsc.2

Praef., Ph.1.329, etc.
3 τὰ β. place in which books are kept, library,

ἀνεθήκατε εἰς τὰ β. D.Chr.37.8

.
4 τὰ β. τὰ ἅγια the sacred books or Scriptures, LXX 1 Ma.12.9; τὰ β. τοῦ νόμου ib.1.56.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • βιβλίον — strip of neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Μέγα βιβλίον, μέγα κακόν. — См. Не многое, но много …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Праведного книга — (Βιβλίον τοΰ εύθοΰς, liber iuotorum, Иис. Нав. X, 13; 2 Цар. I, 18) одна из древнейших еврейских книг, давно утраченная. По мнению ученых, это было собрание священных гимнов, которые слагались евреями по поводу важнейших событий их жизни и в… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • βιβλία — βιβλίον strip of neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βιβλίοιν — βιβλίον strip of neut gen/dat dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βιβλίοις — βιβλίον strip of neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βιβλίου — βιβλίον strip of neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βιβλίων — βιβλίον strip of neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βιβλίῳ — βιβλίον strip of neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βυβλία — βιβλίον strip of neut nom/voc/acc pl βυβλίᾱ , βυβλία papyrus bed fem nom/voc/acc dual βυβλίᾱ , βυβλία papyrus bed fem nom/voc sg (attic doric aeolic) βυβλίον strip of neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βυβλίοις — βιβλίον strip of neut dat pl βυβλίον strip of neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.